Några ord om contact center- och telefonist-certifiering för Teams

Tisdag, 26:e maj 2020

Sedan Microsoft i förra veckan presenterade produkter som är i färd med att genomgå certifiering för Microsoft Teams har vi fått frågor om varför Tendfor inte är med på denna lista.

Tendfor är världens första – och för närvarande enda – ”native” contact center- och telefonist-stödsystem på marknaden som bygger helt på Microsofts nya Cloud Communications API för Teams.

I nuläget finns certifieringsprotokoll endast framtagna för ”legacy”-varianten av SBC-anslutna system. Microsoft benämner dessa system som ”Connected”.

Ingen väg till certifiering finns ännu så länge för de högre nivåerna av API-baserad integration där Teams i sig själv blir PBX-ersättningen såsom är fallet med Tendfor.

Microsoft har signalerat att API-baserade högnivå-integrerade system också skall ha vägar till certifiering inom kort. Vi återkommer med mer information när detta är på plats.